Deelnemers

Natuurorganisaties in Apeldoorn hebben besloten tot een structurele samenwerking op onderdelen van hun activiteiten onder de titel “Natuurlijk Apeldoorn”. Het belangrijkste doel van onze samenwerking is: een meerwaarde vinden in gezamenlijke activiteiten en elkaar zodanig versterken in eigen activiteiten dat dit leidt tot meer en betere resultaten voor iedere deelnemende organisatie en voor het geheel van de Apeldoornse natuurorganisaties op het gebied van natuur en natuureducatie.

Deelnemer worden?

Wilt u met uw organisatie ook deelnemer worden van Natuurlijk Apeldoorn?

Aanmelden is gratis.

De Bekenstichting

De Bekenstichting heeft ten doel: het in stand houden, herstellen en verbeteren van Veluwse sprengen, ......

Geldersch Landschap en Kasteelen

Geldersch Landschap & Kasteelen wil de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen ......

Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn ontwikkelt zich, en wil dat duurzaam doen in een leefbare en groene omgeving, waar ......

Groei & Bloei

Bent u ook zo'n liefhebber van alles wat groeit en bloeit? Heeft u plezier in ......

Herenboeren Groote Modderkolk

Op het prachtige terrein van Natuurmonumenten in Loenen pacht de coöperatie Herenboeren Groote Modderkolk 19 ......

IVN Apeldoorn

IVN-afdeling Apeldoorn betrekt mensen bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Zij doet dit door het ......

KNNV

De KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) is een vereniging voor natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. Er ......

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Landschapsbeheer Gelderland is dé Gelderse organisatie die zich al meer dan 20 jaar inzet voor ......

Yuverta mbo Velp

Yuverta mbo Velp biedt uiteenlopende mbo opleidingen in de richtingen groene leefomgeving, water, milieu en ......

Natuur en Milieu Gelderland

Samen met een achterban van betrokken burgers en 100 natuur en milieuorganisaties, geeft Natuur en ......

Natuurmonumenten Zuid-Veluwe & IJsselvallei

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. ......

RAVON Viswerkgroep De Prik

Onze veldwerk-groep bestaat uit outdoor- en (beek)visliefhebbers. We besteden vrijwel al onze tijd in de ......

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht ......

Stadsakkers

Bij StadsAkkers werken we elke dag aan de lekkerste groente van Apeldoorn. Maar we werken ......

Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe

De Stichting behoud Dierenwereld Veluwe is een stichting bestaande uit vrijwilligers en is opgericht in ......

Vogelwerkgroep Oost-Veluwe

De vrijwilligers van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe bestuderen en inventariseren in het wild levende vogels. De werkgroep ......

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in ......

Aardbalans

Aardbalans staat voor leren geven om aarde, mens en leven. Dit doen wij vanuit het ......