De Bekenstichting heeft ten doel: het in stand houden, herstellen en verbeteren van Veluwse sprengen, beken en stilstaande oppervlaktewateren en de landschappelijke, hydrologische en waterhuishoudkundige eenheden waarin deze voorkomen, vooral gericht op het behoud en de verbetering van de natuurhistorische, cultuurhistorische, ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden daarvan.

De Wijerd
Per kwartaal verschijnt een uitgave van de Stichting onder de titel "De Wijerd". De titel refereert aan een stuwvijver voor beekwater bovenstrooms van watermolens, waardoor de molenaar ervan verzekerd is dat er steeds voldoende water aanwezig is om het rad draaiend te houden. Het kwartaalblad is te beschouwen als een voorraad van kennis en nieuws over beken, die de lezer stimuleert om de stichting draaiend te houden met steun en belangstelling.

Themabijeenkomst ‘Water, de blauwe motor’

Introductie
Leven met de natuur, niet meer van de natuur. Dat is de boodschap op woensdagavond 8 maart 2023. Zoet water en ook droge voeten zijn in ons land niet meer vanzelfsprekend. Door anders te denken en anders te doen kunnen we de toekomst aan.

De Klimaatgeneraal
Dat klimaatverandering meer is dan een milieuprobleem wordt prikkelend blootgelegd door ‘Klimaatgeneraal’ Tom Middendorp. Als Commandant der Strijdkrachten zag Tom Middendorp hoe droogte en waterschaarste kunnen leiden tot conflicten. In zijn boek Klimaatgeneraal beschrijft hij hoe klimaat en veiligheid met elkaar samenhangen én wat we kunnen doen aan klimaatadaptatie- en mitigatie.

Veluwe: de blauwe motor
Met drie pitches slaan we de brug van de mondiale uitdagingen naar het hier en nu op de Veluweflank:
– Peter Smits (Bekenstichting) illustreert het watersysteem op de veluweflank waarin beken een unieke betekenis hebben.
– Alex de Meijer (Natuur en Milieu Gelderland) doet de aftrap van het Blauw manifest om water echt op de kaart te krijgen.
– Annemiek van Loon (wethouder Lucht, water en bodem Gemeente Epe) en maakt concreet welke keuzes we kunnen maken om elke druppel te laten tellen.
Hoe ‘anders doen’ eruit ziet en hoe we daarmee kunnen beginnen? Daarover worden gedachtes en oplossingen uitgewisseld in een paneldiscussie met de sprekers.