De Bekenstichting heeft ten doel: het in stand houden, herstellen en verbeteren van Veluwse sprengen, beken en stilstaande oppervlaktewateren en de landschappelijke, hydrologische en waterhuishoudkundige eenheden waarin deze voorkomen, vooral gericht op het behoud en de verbetering van de natuurhistorische, cultuurhistorische, ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden daarvan.

De Wijerd
Per kwartaal verschijnt een uitgave van de Stichting onder de titel "De Wijerd". De titel refereert aan een stuwvijver voor beekwater bovenstrooms van watermolens, waardoor de molenaar ervan verzekerd is dat er steeds voldoende water aanwezig is om het rad draaiend te houden. Het kwartaalblad is te beschouwen als een voorraad van kennis en nieuws over beken, die de lezer stimuleert om de stichting draaiend te houden met steun en belangstelling.