Samen met een achterban van betrokken burgers en 100 natuur en milieuorganisaties, geeft Natuur en Milieu Gelderland een onmisbare stem aan natuur, milieu en duurzaamheid in Gelderland. 

Een mooi en duurzaam Gelderland is niet vanzelfsprekend. Natuur en milieu kunnen zelf niet praten, Natuur en Milieu Gelderland geeft ze een stem. Natuur en Milieu Gelderland is de vereniging die opkomt voor een gezonde leefomgeving in Gelderland, voor nu en in de toekomst. Dit doet Natuur en Milieu Gelderland niet alleen maar samen met een sterke achterban van betrokken burgers en 100 natuur en milieuorganisaties uit Gelderland.

Natuur en Milieu Gelderland vervult een unieke en onmisbare rol om de Gelderse natuur te beschermen, duurzame ontwikkelingen aan te jagen en nieuwe natuur te realiseren. 

Samen gaan we voor een mooi en duurzaam Gelderland. Word lid, geef om Gelderland.