Landschapsbeheer Gelderland is dé Gelderse organisatie die zich al meer dan 20 jaar inzet voor het cultuurlandschap; het landschap met heggen, boomgaarden, dijken, akkers, beekjes en boerenerven. Iedere provincie kent een stichting Landschapsbeheer en het landelijke bureau Landschapsbeheer Nederland ondersteunt deze twaalf. 

Eén van onze kenmerken is de grote mate van samenwerking. Aangezien wij geen eigen gronden in eigendom hebben, maar wel streven naar een mooi cultuurlandschap zijn wij genoodzaakt om veel met anderen samen te werken. En dat is nu juist ook één van onze krachten. We werken veel samen met de provincie, de Gelderse gemeenten, vrijwilligers, particulieren en andere organisaties die zich inzetten voor het landschap. Door onder andere het coördineren van projecten, het geven van cursussen, het adviseren van particulieren en het begeleiden van gemeenten streven we naar een eindresultaat waar iedereen enthousiast over is. Dat resultaat kan het beste worden gezien als een afwisselend en aantrekkelijk landschap voor plant, mens én dier. 

Open Erf bij biodiversiteitsambassadeur in Klarenbeek

Wil jij op jouw terrein inheemse planten, struiken en bomen waar insecten en vogels op af komen? Wil jij inspiratie opdoen over een groen en biodivers erf? Wil je meer weten over poelen, houtsingels en kruidenrijk grasland? Bezoek het inspirerende erf van ambassadeur Ruud van der Plank in Klarenbeek tijdens de Dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei. Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert deze dag samen met de Gelderse biodiversiteitsambassadeurs.

Ruud van der Plank, Veldweg 1 Klarenbeek (gem. Apeldoorn) (14.00-17.00 uur) Wat is er te zien en te doen op het terrein: bossages, houtsingels, hagen, kruidenrijk grasland, poel. Doe mee aan de rondleiding door de ambassadeur rond diverse percelen en botanische siertuin. Entree is gratis maar graag vooraf aanmelden.

Cursus Snoeien doet Bloeien!

Heb jij kleine landschapselementen zoals hagen, houtsingels, boomgaarden of bosjes op je erf of land? Of ben je van plan deze aan te gaan leggen? Tijdens de cursusavond ‘Snoeien doet Bloeien!’ op dinsdag 28 november georganiseerd door de gemeente Apeldoorn en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) krijg je informatie en tips over hoe je met het juiste beheer bij kunt dragen aan de biodiversiteit. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360 in Apeldoorn. Inloop met koffie en thee is om 19.15 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende bijeenkomst! Deelname is gratis. Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar de website van SLG.

Inspiratieavond Help de biodiversiteit

Wil je meer weten over hoe je zelf in je eigen omgeving kunt bijdragen aan een goede leefomgeving voor dieren en insecten? Denk bijvoorbeeld aan voldoende voedselaanbod voor wilde bijen, vlinders en schuil- en nestplekken voor vogels. Hoe je dit kunt doen? Tijdens de inspiratieavond ‘Help de Biodiversiteit!’ op dinsdag 7 november georganiseerd door de gemeente Apeldoorn en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) krijg je informatie en tips over hoe je je erf of tuin aantrekkelijker kunt maken voor verschillende soorten. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de De Hoge Weye aan de Dorpstraat 34 in Beekbergen. Inloop met koffie en thee is om 19.15 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende bijeenkomst! Meld je wel even aan, dit kan via het aanmeldformulier op de website.

Wenum in het Groen

Inwoners van Wenum uit de gemeente Apeldoorn kunnen meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied van Wenum te versterken. Op maandag 30 oktober 2023 organiseren de gemeente Apeldoorn, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de werkgroep Natuur en Landschap van de Dorpsraad Wenum Wiesel een inspiratieavond ‘Wenum in het Groen’ bij de Wenumse Watermolen aan de Oude Zwolseweg 160 in Wenum-Wiesel. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, inloop om 19.45 uur met een kopje koffie/thee en duurt tot 22.00 uur. Je kunt je aanmelden via de website van SLG.

Doe mee aan de poelenwerkgroep in Apeldoorn

Voor bewoners van de gemeente Apeldoorn die meer willen leren over het onderhoud en de aanleg van een poel start deze zomer een poelencursus voor deelnemers die aan willen sluiten bij de huidige poelenwerkgroep. Wil je meehelpen om poelen te onderhouden en daarmee kwetsbare dieren zoals de fraaie kamsalamander en ringslang die in en om poelen leven te beschermen? Wil je leren hoe je de soortenrijkdom van je eigen of andermans poel kunt vergroten? Op woensdag 5 juli organiseert de gemeente Apeldoorn in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hierover een informatieavond. De avond start om 19.30 uur in de Wenumse Watermolen in Wenum-Wiesel. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis. Graag vooraf aanmelden.

Inspiratieavond bloeiend Bijenlandschap

Als inwoner van de gemeente Apeldoorn kun je meehelpen om het voedselaanbod voor wilde bijen, vlinders en ander bestuivers uit het cultuurlandschap te vergroten. Hoe je dit kunt doen? Tijdens de inspiratieavond op donderdag 29 juni georganiseerd door de gemeente Apeldoorn en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) krijg je informatie en tips over hoe je je erf of tuin aantrekkelijker kunt maken voor verschillende dieren. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de Wenumse Watermolen aan de Oude Zwolseweg 160 in Wenum-Wiesel. Inloop met koffie en thee is om 19.15 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende bijeenkomsten! Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar de website van SLG. Deelname is gratis.

Start- en informatieavond Landschapsimpuls Brongebied Grote Wetering

Ben jij één van de #boeren, #burgers, #landgoedeigenaren of #recreatieondernemers die wonen of ondernemen in het brongebied van de Grote Wetering? Dan heb je een unieke kans om mee te helpen om de #biodiversiteit van dit bijzondere #landschap te versterken.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gemeente Apeldoorn en de Gemeente Voorst werken samen aan concrete acties om het landschap te verfraaien en aantrekkelijker te maken voor mens en dier.

Wil je meer weten over het project of meedoen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 30 mei om 19.30 uur bij Jachtlust Sportcafé in Twello. Aanmelden en meer informatie via deze link:

Startavond ontwikkeling Klompenpad & Klompenpad KIDS Woudhuis

Hou je van wandelen en denk je graag mee over een wandelroute die het mooiste van Landgoed het Woudhuis en omgeving laat zien? Op maandag 23 januari is de startavond voor twee nieuwe Klompenpaden in Woudhuis: een regulier Klompenpad en Klompenpad KIDS. De avond is bedoeld voor bewoners en geïnteresseerden die mee willen helpen met de ontwikkeling van deze paden en/of kennis hebben over educatie. De routes worden ontwikkeld onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Je bent van harte welkom in Het Woldhuis 11 te Apeldoorn. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.15 uur. Graag vooraf aanmelden via de website van SLG

Informatieavond oprichting Hoogstambrigade Apeldoorn

Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Apeldoorn. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen, die belangrijk zijn voor de natuur. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden door ze te snoeien. Hiervoor zijn vrijwilligers met snoeikennis nodig. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert daarom een meerdaagse opleiding voor vrijwilligers. Na de opleiding vormen de deelnemers een zelfstandige Hoogstambrigade en gaan ze samen aan de slag.

Informatieavond 18 januari 2023
De opleiding start op woensdag 18 januari 2023 met een informatieavond bij de Wenumse Watermolen aan de Oude Zwolseweg 160, 7345 DG Wenum-Wiesel
Inloop koffie/​thee vanaf 19:15. Aanvang 19:30 uur. Einde 21:00. Meld je vooraf aan voor de informatieavond.