Landschapsbeheer Gelderland is dé Gelderse organisatie die zich al meer dan 20 jaar inzet voor het cultuurlandschap; het landschap met heggen, boomgaarden, dijken, akkers, beekjes en boerenerven. Iedere provincie kent een stichting Landschapsbeheer en het landelijke bureau Landschapsbeheer Nederland ondersteunt deze twaalf. 

Eén van onze kenmerken is de grote mate van samenwerking. Aangezien wij geen eigen gronden in eigendom hebben, maar wel streven naar een mooi cultuurlandschap zijn wij genoodzaakt om veel met anderen samen te werken. En dat is nu juist ook één van onze krachten. We werken veel samen met de provincie, de Gelderse gemeenten, vrijwilligers, particulieren en andere organisaties die zich inzetten voor het landschap. Door onder andere het coördineren van projecten, het geven van cursussen, het adviseren van particulieren en het begeleiden van gemeenten streven we naar een eindresultaat waar iedereen enthousiast over is. Dat resultaat kan het beste worden gezien als een afwisselend en aantrekkelijk landschap voor plant, mens én dier.