De vrijwilligers van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe bestuderen en inventariseren in het wild levende vogels. De werkgroep is lid van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland. Het werkgebied bestrijkt de gemeente Apeldoorn en delen van de gemeenten Epe, Voorst en Brummen.

De Vogelwerkgroep Oost-Veluwe neemt deel aan verschillende vogeltellingen die deels aansluiten bij landelijk onderzoek van Sovon. Naast de tellingen in het kader van de projecten is er een paar keer per jaar een excursie voor medewerkers en donateurs.

U kunt het werk van de vogelwerkgroep steunen als medewerker of als donateur. Medewerkers nemen deel aan één of meer vogeltellingen. Zowel medewerkers als donateurs betalen jaarlijks een bijdrage van minimaal € 15,-. De bijdrage dient te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL61 INGB 0004 4347 32 t.n.v. Vogelwerkgroep Oost-Veluwe.

Twee keer per jaar is er een lezing voor medewerkers, donateurs en andere belangstellenden.

Daarnaast is er vijf keer per jaar een medewerkersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wisselen de medewerkers informatie over de projecten uit. De medewerkersbijeenkomsten worden gehouden op de derde vrijdagen van januari, maart, mei, september en november.