Waterschap Vallei en Veluwe

Manon Spaans

adres
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn

postadres
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

e-mail


bezoek onze website
www.vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Bij Waterschap Vallei en Veluwe werken wij aan een betere samenhang tussen mens, water en natuur. We doen dit door het zorgvuldig afwegen van alle belangen en het effectief en creatief inzetten van onze middelen en mogelijkheden. Wij zorgen voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en verantwoord beheer van het waterpeil. Door een goed waterbeheer maken wij wonen, werken en recreëren mogelijk.