05 juli 2023

Doe mee aan de poelenwerkgroep in Apeldoorn

Voor bewoners van de gemeente Apeldoorn die meer willen leren over het onderhoud en de aanleg van een poel start deze zomer een poelencursus voor deelnemers die aan willen sluiten bij de huidige poelenwerkgroep. Wil je meehelpen om poelen te onderhouden en daarmee kwetsbare dieren zoals de fraaie kamsalamander en ringslang die in en om poelen leven te beschermen? Wil je leren hoe je de soortenrijkdom van je eigen of andermans poel kunt vergroten? Op woensdag 5 juli organiseert de gemeente Apeldoorn in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hierover een informatieavond. De avond start om 19.30 uur in de Wenumse Watermolen in Wenum-Wiesel. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis. Graag vooraf aanmelden.

bezoek de website