06 september 2024

Hoe wolven en schapen naast elkaar leven op de Midden Veluwe

Wandel mee over de Hoog Buurlose Heide en kom meer te weten over het beheer dat Staatsbosbeheer uitvoert sinds de komst van de wolf. Op de Midden Veluwe leeft sinds 2019 een wolvin. Later vestigde zich ook een mannetjes wolf in het gebied en in 2022 werden de eerste vier wolvenwelpen geboren. Al vele jaren beheren schapen de heide en graslanden in dit gebied. Sinds de komst van de wolf heeft Staatsbosbeheer de manier van werken moeten aanpassen. Je wordt meegenomen langs verschillende maatregelen, zoals wolfwerende rasters, die ingezet zijn om conflicten tussen de twee te voorkomen. Hierdoor is er een situatie ontstaan waarin de schapen en wolven naast elkaar kunnen leven. Tijdens de wandeling leer je ook meer over de wolf en de effecten van de wolf op de Veluwse natuur.

bezoek de website