18 januari 2023

Informatieavond oprichting Hoogstambrigade Apeldoorn

Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Apeldoorn. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen, die belangrijk zijn voor de natuur. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden door ze te snoeien. Hiervoor zijn vrijwilligers met snoeikennis nodig. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert daarom een meerdaagse opleiding voor vrijwilligers. Na de opleiding vormen de deelnemers een zelfstandige Hoogstambrigade en gaan ze samen aan de slag.

Informatieavond 18 januari 2023
De opleiding start op woensdag 18 januari 2023 met een informatieavond bij de Wenumse Watermolen aan de Oude Zwolseweg 160, 7345 DG Wenum-Wiesel
Inloop koffie/​thee vanaf 19:15. Aanvang 19:30 uur. Einde 21:00. Meld je vooraf aan voor de informatieavond.

bezoek de website