21 februari 2024

Voorbereiding van start voor maatregelen recreatiezonering tijdens broedseizoen

Half februari is op de Midden Veluwe gestart met de uitvoering van diverse maatregelen uit het recreatiezoneringsplan van de provincie Gelderland. Het gaat onder andere om het instellen van vogelbroed- en rustgebieden op een deel van het Kootwijkerzand, en de afsluiting van paden op de Stroesche heide tijdens het broedseizoen. Op de Midden Veluwe is dat voor het eerst.

 

bezoek de website