De Stichting behoud Dierenwereld Veluwe is een stichting bestaande uit vrijwilligers en is opgericht in 1986. Wij werken regelmatig op zaterdagochtenden met vrijwilligers in natuurgebieden, de Tongerense heide en de Zandhegge van Het Geldersch Landschap, De Noorderhei van Staatsbosbeheer en in boswachterij Berg en Bos van de Gemeente Apeldoorn. Bij Radio-Kootwijk hebben we een nestkastenproject en inventariseren we de vogelstand. Inventarisatiegegevens gaan naar Staatsbosbeheer (terreineigenaar) en Sovon voor de landelijke vogelstand. Wij geven natuurvoorlichting over de planten- en dierenwereld van de Veluwe middels een infostand bij diverse evenementen. Er wordt tevens aandacht geschonken aan de cultuurhistorie en geologie die de Veluwe gemaakt heeft zoals wij deze nu kennen. Voor de Gemeente Apeldoorn, boswachterij Berg en Bos, zorgen we in de weekends voor de wilde zwijnen en edelherten die daar in afgesloten wildbanen leven. Naast het verzorgen van deze dieren wordt er voorlichting gegeven aan het publiek over de leefwijze van het grofwild, biotoop, bosbouwbeleid en alles wat daarmee samenhangt.  We organiseren excursies en proberen financieel natuurprojecten te steunen die zonder subsidie niet gerealiseerd zouden kunnen worden.  Onze contributie bedraagt minimaal € 7,50 per jaar. De Stichting geeft één keer per jaar een boekje uit met wetenswaardigheden over de Veluwe, het jaarprogramma en data vrijwilligerswerk.

PROJECTEN SBDV

Projecten die door de SBDV zijn gerealiseerd: 

 • 1990. Dassenbescherming bij Vierhouten.
 • 1993. Het aanleggen, voor Geldersch Landschap & Kasteelen, van een amfibieënpoel met een houtwal in het Pollense Veen, een prachtig overgangsgebied tussen de cultuurgronden en de Koninklijke Houtvesterij nabij Gortel.
 • 1996. In boswachterij Berg en Bos hebben we een paar winterverblijfplaatsen voor vleermuizen gerealiseerd waar bijzondere soorten overwinteren. Jaarlijks worden daar door vleermuisdeskundigen en SBDV-ers inventarisaties gedaan voor de landelijke vleermuizenstand.
 • 1997. Ontwikkeling van twee poelen in de Loenermark.
 • 1998. Laten uitbaggeren en restaureren van twee vennen op de Tongerense heide bij het Wisselseveen.
 • 2002. Het aanleggen van een amfibieënpoel in Het Woudhuis.
 • 2004. Berg en Bos, informatiepanelen geplaatst met teksten, foto's van planten, dieren en cultuurhistorie van Berg en Bos bij een observatiescherm dat uitkijkt op een leemkuil.
 • 2008. Aanleggen houtsingel in het Woudhuis nabij het nieuwe moerasgebied Het Schol.
 • 2009. Maken en plaatsen van een ooievaarsnest op Landgoed Het Woudhuis in het natuurontwikkelingsgebied Het Schol.
 • 2010. Schenking 10 vleermuisslaapkasten ter gelegenheid van de opening Natuurhuis Berg en Bos. Helaas is het Natuurhuis weer gesloten maar de kasten hangen er nog en wel langs het toegangpad dat naar de Apenheul leidt. 
 • 2011. Een nieuwe gevel laten bouwen voor de vleerbietenhut (winterverblijfplaats voor vleermuizen).
 • 2012. Financiële bijdrage voor realisatie van een verhard pad (rolstoelvriendelijk) naar de Geldersch Landschap & Kasteelen wildobservatiepost in de Loenermark.
 • 2014. Informatiehuisje bij de wildbaan in Berg en Bos met voorlichtingsborden over het wild dat in deze omgeving voorkomt.
 • 2017 Nieuwe ingang pompkelder vleermuizenverblijf Berg & Bos en informatiebord.  

Voor ons vrijwilligerswerk heeft de SBDV in 2002 de Gelderse Natuurbeschermingsprijs in ontvangst mogen nemen van de Stichting Het Geldersch Landschap (tegenwoordig de GLK-prijs).